Rok 2016

Wielki Post

Ponownie nie udało mi się znaleźć kapłana do wygłoszenia rekolekcji. Zaproszenie odrzuciło aż 11. Wciąż nie potrafię przełamać się i powierzyć tak ważnego zadania kapłanowi ?przypadkowemu?. Poszukuję zawsze kaznodziejów, którzy dają piękne świadectwo życia wiarą, zgodnie z Augustynową zasadą: ?Karmię was tym, czym sam żyję.? Nie chodzi tu przecież o krasomówstwo, ale o przekazanie ludowi Bożemu ewangelicznych prawd i treści osobiście ?przetrawionych?.

Smutek mój bierze się z faktu, że niepowodzenie to przydarzyło nam się w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Czas na parafialne Misje Święte. Może po takim wygłodnieniu słowa Bożego, zasiewanego w naszych sercach przez kapłana z zewnątrz, trafi ono na podatniejszy grunt?

 

maj

Po wielu latach marzeń o solidnym parkingu, dzięki któremu nie tylko zyska na estetyce bezpośrednie otoczenie kościoła, ale też nie będziemy wnosić na butach do kościoła czarnej, węglowej szlaki, którą od wielu lat utwardzaliśmy byli plac służący nam za parking, udało się!

Decyzja zapadła na posiedzeniu samorządu wiejskiego Kończewic w 2014 roku. Uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Kończewice zdecydowano o wykonaniu remontu parkingu z funduszu sołeckiego na działce nr 26 przed kościołem parafialnym we współpracy z sołectwami Bystrze i Stara Wisła. Wkład finansowy Kończewic z funduszu sołeckiego wyniósł 43 841 zł, Bystrza 5000 zł, a Starej Wisły 6400 zł. Dzięki życzliwości Wójta Gminy Miłoradz, p. Arkadiusza Skorka, który dofinansował zakup piasku w kwocie 2400 zł i płyty żelbetonowej w kwocie 2112,55 zł z pieniędzy wydzielonych w budżecie gminy na prace melioracyjne, zebraliśmy łącznie 59 753,55 zł.

Rozdysponowanie funduszy:

? materiały: 39 753 zł,

? robocizna (faktura wykonawcy): 20 000 zł,

? własny wkład pracy: 10 000 zł.

Prace rozpoczęto od umowy przekazania działki parafialnej nr 26 w użyczenie na okres 10 lat na rzecz gminy, podpisanej przez ks. Ryszarda Milewskiego i wójta Arkadiusza Skorka.

Projekt i obliczenie kosztów ? Andrzej Fijas i Jarosław Mucha.

Roboty ziemne, tzn. korytowanie terenu, rozplantowanie podsypki piaskowej i suchego betonu, łącznie z mostkiem (koparka z operatorem) ? Tadeusz Kozieł.

Wywóz urobku ? Ryszard Bolek, Marek Małodziński, Stanisław Matera, Tadeusz Siurek, Łukasz Słotwiński, Sławomir Szulik i Leszek Tomański.

Dowóz kostki (starobruku) ? Tadeusz Kozieł i Leszek Tomański.

Wykonanie płyty żelbetonowej na mostku ? Ryszard Bolek, Andrzej Kowalczyk, Łukasz Słotwiński, Sławomir Szulik, Leszek Tomański i Jarosław Wiącek.

Wywiezienie urobku z mostka ? Tomasz Bolek, Stanisław Niżnik, Tadeusz Siurek i Łukasz Słotwiński. (Jak to dobrze, że z dopustu Bożego koryto rzeczki wciąż pozostało suche!)

Zniwelowanie ziemi wokół parkingu ? młodzież.

Obsadzenie parkingu zielenią ? Mariola Gęsiarz.

 

06.-13. listopada

Parafialne Misje Święte poprowadził bernardyn z Dukli, o. Micheasz Okoński OFM, jeden z 1071 Misjonarzy Miłosierdzia wysłanych na świat przez papieża Franciszka (76 z Polski).

Poprzednie misje odbyły się ponad 9 lat temu. Nie przełożyły się na wzrost poziomu religijności w parafii. (Ale może wyhamowały tendencję spadkową, właściwą dla całej Polski? ? Bóg to wie.)

 

Dziękuję miłosiernemu Bogu za łaskę misji św., które odbyły się jeszcze w czasie trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca św. Franciszka. Ufam, że właśnie dlatego przyniosą one owoce nawrócenia i nowy zapał ewangeliczny i dla mnie jako proboszcza i dla większej liczby parafian.

<< powrót