Parafia pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach

Data założenia: 29. czerwca 1338

Diecezja: elbląska

Wsie: Kończewice, Bystrze, Stara Wisła.

Położenie: delta Wisły, gmina Miłoradz

Proboszcz: ks. dr Krzysztof Kaoka

Liczba mieszkańców: 1060 (styczeń 2020)

 

 

Obecny Proboszcz

Ks. dr Krzysztof Kaoka (1980)
W 2005 roku skończył Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu (święcenia kapłańskie 04.06.2005) i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim. W 2008 roku został wysłany przez Biskupa Jana Styrnę na studia filologii klasycznej oraz patrologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2014 roku obronił tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie patrologii i przez rok pracował jako wikariusz w parafii Trójcy Przenajświętszej w Morągu, gdzie podczas studiów był rezydentem. W 2015 roku został prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. 1. lipca 2017 r. biskup Jacek Jezierski powierzył mu parafię Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach, w której przez rok był administratorem, a następnie proboszczem.

 

Inicjator i współtwórca strony Internetowej naszej parafii

ks. kan. dr Ryszard Milewski (1962)
Święcenia kapłańskie przyjął 10. czerwca 1989 r. w Olsztynie, z rąk J.E.Ks.Bp. Dra Edmunda Piszcza. W latach 1989-1991 pełnił funkcję wikariusza w Reszlu. W latach 1991-92 pracował jako wikariusz w Olsztynie w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie w latach 1992-95 - wikariusz w Elblągu, w parafii św. Jerzego. Przez ponad cztery lata (1995-99) pełnił urząd proboszcza w Królewie. W latach 1999-2001 odbywał urlop naukowy przeznaczony na finalizację doktoratu w Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał w KUL tytuł zawodowy magistra teologii oraz stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 1. lipca 2001 r do 30. czerwca 2017 r. proboszcz w Kończewicach.
Jest ponadto Dziekanem Dekanatu Malbork II, Wizytatorem Katechetycznym Dekanatów Malbork II i Nowy Staw, Diecezjalnym Wizytatorem Katechetycznym, wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej oraz Diecezjalnym Koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ds. Funduszu Stypendialnego.
Jest kanonikiem rzeczywistym Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach.