Żywy Różaniec 

     Różaniec to modlitwa skupienia i refleksji. Pozwala wyciszyć się i rozważając kolejne etapy życia Chrystusa, zastanowić się nad własnym życiem, powierzyć własne smutki i radości Chrystusowi, oddać się opiece Maryi, podziękować. Jan Paweł II mówił o Różańcu:


  ,,Prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim."

  ,,Jak kontemplować Chrystusa obarczonego krzyżem i ukrzyżowanego, nie czując potrzeby stawania się Jego "Cyrenejczykiem" względem każdego brata przybitego cierpieniem?"

  ,,W dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła."

  ,,Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się
  z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę."

  ,,Jakże można by w tajemnicach radosnych wpatrywać się w misterium Dziecięcia narodzonego w Betlejem, nie odczuwając pragnienia, by przyjmować, bronić i promować życie biorąc na siebie ciężar cierpienia dzieci we wszystkich zakątkach świata."

  ,,Medytować z różańcem znaczy powierzać nasze troski miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki."

   Wspólna modlitwa buduje jedność. W myśl tej zasady w naszej parafii działa Żywy Różaniec. Jego działalność polega na tym, że każdy członek (należący do jednej z róż) odmawia przez miesiąc jedną z tajemnic Różańca. Przynależność do Wspólnoty daje łaskę uczestniczenia w odmówieniu całego Różańca (20 tajemnic). W każdą pierwszą niedzielę miesiąca następuje wymiana tajemnic.